Om Visättraskolan

Visättraskolan F-6 skola i Huddinge

Skolinspektionens rapport är här!

”Skolinspektionen har efter granskningen av Visättraskolan inte identifierat några utvecklingsområden.”

 

Skolinspektionen genomförde under oktober månad en regelbunden kvalitetsgranskning på Visättraskolan.

Skolinspektionen har under denna kvalitetsgranskning bedömt vårt arbetssätt inom fyra områden:

 1. Rektors ledarskap
  Beslut: Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling av undervisningen.
 2. Undervisning
  Beslut: Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.
 3. Trygghet & Studiero
  Beslut: Utbildningen präglas i hög utsträckning av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.
 4. Bedömning & Betygssättning
  Beslut: Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög utsträckning.

Visättraskolan fick den högsta bedömningen inom samtliga områden.

Vi är så otroligt stolta över Visättraskolan! Vi har ett fantastiskt team som tillsammans, oavsett befattning, arbetar tillsammans för att möjliggöra den bästa skolan för våra elever.

Det här beslutet är ett fantastiskt kvitto på det hårda arbete som legat bakom Visättraskolans  enorma utvecklingsresa.

Stort tack för allt stöd under den här resan, nu kör vi vidare!

Skolinspektionen Visättraskolan beslut regelbunden kvalitetsgranskning.pdf

 /Semira Vikström #stoltrektor, som är tillbaks i augusti. 🙂

 

 

 

Annonser

Vi startar 09.10 tisdagen den 8 januari

Hej alla och god fortsättning!

Ni har nu nåtts av informationen att jag under vårterminen ska kliva in som tf rektor under tiden då en ny rektor ska rekryteras till Glömstaskolan. Jag kommer således att vara på Glömstaskolan under hela vårterminen.

Jag känner mig helt trygg i att under den här tiden lämna över ansvaret till Dounya Hayyoun. Dounya kommer formellt vara rektor, och är således ytterst ansvarig för Visättraskolan under vårterminen.

Jag kommer tillsammans med biträdande grundskolechef Andreas Gydingsgård, och Dounya Hayyoun ha ett ett informationsmöte för personalen på Visättraskolan på tisdag morgon, och skoldagen börjar därför 09.10 tisdagen den 8 januari. Fritidshemmet är öppet för inskrivna elever.

De här månaderna kommer bli oerhört lärorika för mig, men så klart även för Dounya och för Visättraskolans personal. Jag ser det som att vi alla ges möjlighet till nya insikter och kunskaper, och med det möjlighet till utveckling som kommer berika vårt fortsatta arbete på Visättraskolan.

Tack så länge för allt stöd, och för ett fint samarbete! 🙂

Med vänliga hälsningar

Semira Vikström #stoltrektor

 

Förändring i skolledningen på Visättraskolan vårterminen 2019

Hej

Jag skriver till er för att informera om en förändring i skolledningen på Visättraskolan.

Jag har mot bakgrund av kommunens samlade skolresultat bett Visättraskolans rektor, Semira Vikström, kliva in som tillfällig rektor på Glömstaskolan. Hon kommer att börja sitt arbete där den 7/1 och vara kvar under den tid rekrytering av ny rektor pågår, vårterminen 2019.  Jag är väldigt glad att Semira har tackat ja till att hjälpa oss med de här utmaningarna.

I Semiras ställe har jag bett Dounya Hayyoun, idag biträdande rektor, ta rollen som tillförordnad rektor på Visättraskolan. Jag är också väldigt glad att Dounya har tackat ja till erbjudandet, och ser att hon kommer att fortsätta den spännande resa som ni gör på Visättra med oförminskad fart. Vi för just nu samtal om hur vi från förvaltningen kan finnas som ett stöd för henne och för skolan under den kommande terminen.

Med förhoppningar om en god fortsättning på det nya året!

Med vänliga hälsningar

Andreas Gydingsgård

Biträdande verksamhetschef grundskola

08-535 360 21

Barn- och utbildningsförvaltningen

Huddinge kommun