Konferens för lärarna

13 mars är det central ämneskonferens för Huddinge kommuns lärare. Eleverna i åk F-3 slutar enligt schema och eleverna i åk 4-6 slutar efter lunch. Fritids är öppet som vanligt för inskrivna elever.

Annonser

Visättraskolans skolråd

Nu har vi äntligen haft premiär för skolans skolråd. Skolrådet består av representanter från skolans ledning och av föräldrar till elever på skolan.

Syftet med skolrådet är att skapa möjligheter för ett ännu bättre samarbete mellan skolan och föräldrar.

Vi har haft ett första möte där vi bestämde att skolrådet ska avhandla frågor som rör hela Visättraskolan och inte frågor som rör enskilda elever eller elevgrupper.

Skolrådet kommer att träffas 1 – 2 gånger per termin och varje möte är en timme långt.

Exempel på frågor som kommer att avhandlas:

 • Synpunkter på skolans ordningsregler inför revideringen av dessa
 • Synpunkter på skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Riktade föreläsningar till föräldrar såsom barn och Internetanvändande

Du som förälder på Visättraskolan kan skicka punkter som du vill ska avhandlas till skolrådets mejl skolradvisattra@gmail.com .

Skolrådet har idag representanter från de lägre åldrarna och skolrådet ser gärna fler representanter från årskurser 4 – 6 för att på så sätt få en ännu bättre representation av föräldrar. Om du vill anmäla ditt intresse är du varmt välkommen att mejla erik.hall@huddinge.se

Vi erbjuder extra föräldraträffar i ABC (Alla Barn i Centrum).

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3-12 år. Programmet visar ha positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter?

Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska och stress hanteras? Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?

Mer information om bakgrunden till ABC finns på hemsidan: http://www.allabarnicentrum.se

Föräldraträffarna hålls varannan vecka vid fyra tillfällen och är 2,5 timmar långa. ABC innefattar även en återträff ca två månader efter avslutad föräldragrupp.

Tiderna är följande:

 • Tisdagen 23 april från klockan 17:00 till 19:30.
 • Tisdagen 07 maj från klockan 17:00 till 19:30.
 • Tisdagen 21 maj från klockan 17:00 till 19:30.
 • Tisdagen 04 juni från klockan 17:00 till 19:30.
 • Återträff: Tisdagen 03 september från klockan 17:00 till 19:30.

Anmälan görs via e-mail: norma.bento-da-silva@huddinge.se

Via telefon: 08-5353 4504 eller 070-879 01 28

Välkomna att anmäla er till föräldraträffarna så fort som möjligt. Det kommer att blir EN föräldragrupp med max 12 föräldrar. Så först till kvarn…

 

Skolinspektionens rapport är här!

”Skolinspektionen har efter granskningen av Visättraskolan inte identifierat några utvecklingsområden.”

 

Skolinspektionen genomförde under oktober månad en regelbunden kvalitetsgranskning på Visättraskolan.

Skolinspektionen har under denna kvalitetsgranskning bedömt vårt arbetssätt inom fyra områden:

 1. Rektors ledarskap
  Beslut: Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling av undervisningen.
 2. Undervisning
  Beslut: Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.
 3. Trygghet & Studiero
  Beslut: Utbildningen präglas i hög utsträckning av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.
 4. Bedömning & Betygssättning
  Beslut: Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög utsträckning.

Visättraskolan fick den högsta bedömningen inom samtliga områden.

Vi är så otroligt stolta över Visättraskolan! Vi har ett fantastiskt team som tillsammans, oavsett befattning, arbetar tillsammans för att möjliggöra den bästa skolan för våra elever.

Det här beslutet är ett fantastiskt kvitto på det hårda arbete som legat bakom Visättraskolans  enorma utvecklingsresa.

Stort tack för allt stöd under den här resan, nu kör vi vidare!

Skolinspektionen Visättraskolan beslut regelbunden kvalitetsgranskning.pdf

 /Semira Vikström #stoltrektor, som är tillbaks i augusti. 🙂