Lite gott & blandat! :)

Hej alla!
Nu är vi verkligen igång, och vi närmar oss höstlovet med stormsteg. Vi har precis som många andra skolor haft en tuff start på läsåret då många i personalen har varit sjuka. Vi anlitar inte in vikarier utifrån, utan har istället valt att lägga de kostnaderna på att ha fler anställda i verksamheten under hela läsårets gång. Den goda vuxentätheten gör att vi kan organisera vid hög frånvaro, något som ökar tryggheten då eleverna alltid får möta vuxna i verksamheten som de känner. 

Vi gör hela tiden vårt  bästa för att möta och tillgodose behovet i verksamheten. Linda i expeditionen och Pelin gör ett fantastiskt jobb med att se till att vi har täckning på alla platser. Vi har verkligen ett grymt team som alla ställer upp för varandra och för verksamheten!

Rasterna & Vuxentäthet

Det här läsåret har vi lagt om hela schemat för att möjliggöra fler rastpass, och fler lunchpass. Syftet med denna förändring är att ha färre elever ute på rasterna, och möjliggöra en bättre miljö i matsalen för både personal och elever. Vi ser redan nu att det här har blivit en mycket lyckad förändring. Vi har dock längs med terminens gång behövt revidera antalet vuxna ute på rasterna, minskat och ökat antalet vuxna utifrån behov. Vi ser att det nu fungerar väldigt bra!

Vi har ett team kring rasterna som gör ett fantastiskt arbete för att skapa en trygg och trivsam miljö för eleverna. Tanne, Tikki, Sainabou, och Denniz arbetar varje dag för att erbjuda våra närmare 400 elever 2-3 olika rastaktiviteter på varje rast. Det är också det här teamet som säkerställer tryggheten och trivseln kring fotbollsplanen, ett område som annars är en vanlig plats där det uppstår konflikter.

2018-10-05 09.27.09

Vi arbetar för att ha en hög vuxentäthet på skolan, och att det ska finnas många vuxna där våra elever befinner sig. Rent konkret så är det ca 13-20 elever/vuxen beroende på årskurs.

Fritidsverksamheten är indelad i tre olika avdelningar, fördelat utifrån antal elever som är inskrivna/avdelning, förskoleklass (ca 55 elever fördelat på 7 vuxna), Åk 1-2 (ca 100 elever fördelat på 9 vuxna), 3-6 (ca 40 elever fördelat på 3 vuxna).

Vi kommer nu att stärka upp med ännu en medarbetare, Toma Hana. Toma börjar på måndag och ska arbeta heltid med att stötta upp där det finns ett behov, främst kommer Toma att arbeta ute på rasterna och på fritids. 

Vi lägger mycket tid på schemaläggningen kring rasterna, varje person har ett specifikt ansvar under varje rast. Det gör det också enklare att täcka upp vid någon persons frånvaro. Här nedan kan ni se ett exempel på hur en dags organisation kring rasterna kan se ut, ett jättepussel som vi är väldigt stolta över.

bild schema

Saker händer på Visättraskolan

Under veckorna här i början på läsåret så har vi arbetat mycket med begreppet studiero, vad det innebär och hur vi ska fortsätta arbetet för att ha en god studiero på Visättraskolan. Vi har också delat ut skolans reviderade ordningsregler. I ordningsreglerna står det tydligt i vilka förväntningar vi har på oss själva och på varandra.

Vi har ett aktivt trygghetsteam på skolan, och en trygghetsansvarig, Tikki Stanic, som arbetar heltid med att arbeta förebyggande och främjade när det gäller trygghet och trivsel. Det här innebär inte att det inte finns saker som händer på vår skola. Det gör det, och ingen kan förvänta sig att Visättraskolan ska vara en skola där det inte är barn som ramlar och slår sig, hamnar i konflikt, säger fula saker till varandra osv. Vi arbetar i en skola med 400 elever, och 70 medarbetare. Saker kommer hända, och det som är viktigt är då att se HUR vi som skola faktiskt har organiserat och arbetar för att dagligen ta tag i saker som sker. Vi arbetar både på individ- och verksamhetsnivå för att möjliggöra en skola med hög trivsel och trygghet, detta då vi vet att eleverna lär sig som allra bäst i en sådan miljö. Det här är ett arbetssätt som vi har lyckats väldigt bra med, och det är viktigt för oss att känna att ni föräldrar är med oss i det här, och att vi känner att ni förstår att vi alla på skolan arbetar för att göra det bästa för alla barn.

Det är viktigt att ni följer med oss i vårt arbete för att få en god inblick i det dagliga arbetet på skolan. Följ exempelvis trygghetsbloggen om ni vill veta mer om hur trygghetsteamet arbetar på skolan, följ också klassens blogg och Visättraskolan informerar. Har ni barn som går på fritidshemmet, då är det bra att följa deras blogg, och häng gärna med oss på Facebook och/eller Instagram då vi där delar med oss mycket av det som händer på Visättraskolan.

Besök från Holland

Nästa vecka på torsdag får vi ett stort studiebesök från Holland, det är det enda besöket vi tar emot den här terminen. Delegationen från Holland ska besöka tre skolor och två förskolor i Huddinge. Hos oss har de önskat att ta del av vår rastverksamhet och fritidsverksamhet. Vi blir så klart oerhört stolta över att man kommer ända från Holland för att besöka vår verksamhet!

Skolinspektionen

Vecka 42 på tisdagen och onsdagen är det dags för Skolinspektionens kvalitetsgranskning. Det här är ett besök som känns jättespännande! De kommer att besöka många lektioner, intervjua elever, lärare, elevhälsan och skolledningen. Det här besöket ser vi som en unik möjlighet till fortsatt utveckling. Även fast vi är oerhört stolta över Visättraskolans verksamhet så kan vi alltid bli bättre, och vi tror att det här besöket kommer bli oerhört utvecklande. Givetvis kommer jag att delge er resultatet från denna kvalitetsgranskning.

Att göra det ”lilla extra”

För oss på Visättraskolan är det viktigt att för eleverna göra det här ”lilla extra”. Det kan vara välkomstvideon, Visättraskolans dag, tomterocken och mycket, mycket mer. Ett nytt projekt som vi kommer berätta mer om här under hösten är ”Tomterocksmysteriet”, Visättraskolans alldeles egna julkalender. En julkalender som är skriven av eleverna, varje klass arbetade med kalendern under vårterminen. Det här kommer bli något alldeles extra och inspelningarna är i full gång!

2018-10-03 13.12.27

Det är också dags för disco!
Fredagen den 26/10 är det disco för eleverna i årskurs F-6 – Efter klockan 20.30 är det föräldrafritt enligt elevernas önskemål.

17.00-18.30 – F-1

18.30-20.30 – 2-3

19.00-21.30 – 4-6

Henrik inspirerar!

Henrik har arbetat på Visättraskolan i 30 år, det är ju alldeles fantastiskt! Fortfarande med ett outtröttligt driv att utvecklas och att göra skillnad. 2015 blev Henrik årets pedagog i Huddinge kommun! Wow! Läs ett fint reportage om Henrik i ”Pedagogiska magasinet”.

2018-10-05 00.00.44

Anna och Philips lärarpodcast!

Här framöver kommer ni också kunna höra Erik och Tikki gästa den framgångsrika Anna och Philips lärarpodcast.

2018-10-04 16.15.52

Idag är det Lärarnas dag!

Hurra till alla våra fantastiska lärare på Visättraskolan!!! Vi är galet stolta över det fina arbetet som de gör, varje dag, i arbetet tillsammans med våra elever.

2018-10-05 09.48.49

Nu kör vi vidare! 🙂

/Semira Vikström #stoltrektor

 

 

 

Annonser

Visättraskolans ordningsregler 2018-2019

Ur Skollagen 2010:800

5 kap. Trygghet och studiero – Ordningsregler

5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna. Lag (2015:482)

Den här veckan kom Visättraskolans ordningsregler för läsåret 2018-2019 tillbaks från tryckeriet.

Den kanske viktigaste faktorn för att ordningsreglerna ska fungera och respekteras är att eleverna kan påverka deras innehåll och är delaktiga i framtagandet och revideringen av dem.

I början av höstterminen 2018, under läsårets första vecka har eleverna gått igenom ordningsreglerna tillsammans i klassen. De har tillsammans diskuterat ordningsreglerna, vilka som fungerar, vilka som inte fungerar, vad de önskar lägga till och tydliggöra för att de ska känna att de trivs och känner sig trygga.

Personalen har arbetat med ordningsreglerna innan läsårsstart.

De samlade synpunkterna från eleverna och personalen lyftes fram i skolans ledningsgrupp, samt med skolans trygghetsansvarig.

Rektor beslutar om ordningsreglerna, och ordningsreglerna gäller Visättraskolans hela verksamhet, F-6 och fritidshem.

Här kan ni ta del av Visättraskolans ordningsregler i sin helhet.

Varning för huvudlöss!

Det har rapporterats fall av huvudlöss i några klasser på skolan. Eftersom många elever har syskon i olika klasser går jag ut med information till hela skolan.

Du kan förhindra att det utvecklas en lössepidemi – i tre enkla steg.

  1. Kamma regelbundet: Löss kliar inte alltid. Finkamma barnen med luskam, det går lättare att kamma om håret är blött och man har på balsam eller schampo. Behandla dem som har levande löss. Det finns olika medel och beroende på barnens ålder varierar det lite grann vilket man ska använda. Frågar på Apoteket om hjälp.
  2. Behandla alla samtidigt: Syskon och andra familjemedlemmar ska behandlas samtidigt så att man inte får en återsmitta.
  3. Sluta inte kamma: Fortsätt att luskamma håret noggrant ett par gånger i veckan efter avslutad behandling. Sedan kan man luskamma en gång i vecka för att vara säker på att lössen verkligen försvunnit, eller att man inte blivit återsmittad.

Jag hoppas att alla elever bli kammade med luskam så fort som möjligt. Det skulle minimera risken för långvarig lössepidemi.

Lycka till!

Med vänlig hälsning.  Skolsköterska Norma Bento. Tel. 08-5353 45 04

Informationsmöte Nattvandring

Onsdag 26 september
Matsalen på Annerstaskolan
kl.18.00-19.30

Nu är det dags att starta nattvandring i Flemingsberg och Visättra!

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kommunen har bjudit in nattvandring.nu som ska berätta om hur det går till.

Polisen, fältare och andra från kommunen kommer också att vara med på mötet.

Alla intresserade är välkomna!

Om du inte kan vara med men ändå vill veta mer, maila till trygghet@huddinge.se

Nattvandring