Välkomna till läsåret 2018-2019!

Varmt välkomna till ännu ett läsår tillsammans med oss på Visättraskolan!

Hoppas ni alla har fått njuta av sommarens fina väder och att ni känner er laddade för skolstart.

Den 31 augusti är det Visättraskolans dag, det blir en alldeles speciell dag då vi både kommer fira att läsåret har startat, men också att Visättraskolan i år fyller 50 år! Hurra! Sean Banan kommer till oss, och kommer sjunga några av våra favoriter, men också sin nya låt ”Bananaman”. Skolgården kommer fyllas med hoppborgar och annat skoj. Vi hoppas på en riktigt lyckad dag. Viktigt att ta på kläder efter väder så att man kan vara ute och ha skoj oavsett väder.

 

Elevantal – Organisation

När vi startar upp det här läsåret så kommer det gå hela 400 elever på skolan! Wow! Hösten 2013 startade vi upp läsåret med 250 elever. Att vårt elevantal har ökat har medfört att vi behövde tänka till rent organisatoriskt. För att möjliggöra en hög trygghet och trivsel för både elever och personal, så har vi delat upp eleverna i flera rast- och matpass. Det här betyder att vi har behövt ändra om i schemastrukturen, och då det är nytt så kommer vi att få prova oss fram i början av läsåret för att se om det fungerar rent praktiskt.

Rasterna och luncherna kommer att delas in enligt följande:

Rast:
08.10-08.40    Förskoleklass startar ute
09.10-09.40    ÅK 1-2
09-40-10.10    ÅK 3-4
10.10-10-40    ÅK 5-6

Lunch (med efterföljande rast på 30 minuter):
10.30-11.00    Förskoleklass
11.00-11.30    ÅK 1-2
11.30-12.00    ÅK 3 + FBK
12.00-12.30    ÅK 4
12.30-13.00    ÅK 5-6

Skolinspektionen

I höst genomför Skolinspektionen en regelbunden kvalitetsgranskning i Huddinge kommun. Visättraskolan är en av de 6 skolor (Visättraskolan, Glömstaskolan, Skogskällan, Trångsundskolan, Vårbyskolan och Tomtbergaskolan) som denna gång kommer få besök av Skolinspektionen. Det vi vet idag är att de genomför kvalitetsgranskningen hos oss under vecka 42. Skolinspektionen kommer vara hos oss i två dagar. Under de här två dagarna kommer de sannolikt att träffa lärare, elever, elevhälsoteamet, skolledningen och vara med ute i verksamheten. De kommer titta på fyra områden; Undervisning, Rektors ledarskap, Bedömning/Betygssättning och Trygghet/Studiero. Jag kommer hålla er informerade om besöket, och sedan delge er resultatet av granskningen. Vi ser denna granskning som en möjlighet att som skola få utvecklas ännu mer, och att Skolinspektionen med nya ögon kan uppmärksamma sådant som vi gör bra, men också sådant som vi kan göra ännu bättre.

 

Personal

Vi har några som slutat inför det här läsåret, och vi har också några nya medarbetare. Bilal, Sandra, Michaela och Rebecka är föräldralediga.

Personal som slutat:
Veronica, Emma, Jonah

Ny personal:
Hanna – Hanna ska arbeta tillsammans med Ann Katrin och Sanna i FB. Hanna har en lång erfarenhet från skolans värld och kommer närmast från en skola i Botkyrka kommun.

Hanna Gosch Wåhlander

Almasa – Almasa ska arbeta som klasslärare i årskurs 1B. Almasa har många av er redan träffat då hon under sina lärarstudier arbetade extra hos oss. Nu börjar hon hos oss som behörig lärare i de yngre åldrarna, jätteroligt.

Almasa Avdic

Camilla – Camilla ska arbeta i 1A. Camilla har arbetat på lågstadiet i många år, och kommer nu närmast från en skola i Botkyrka. Camilla kommer pga sin uppsägningstid börja hos oss senast den 1 oktober. Till dess att Camilla är på plats så kommer Dina att arbeta i klassen.

Camilla

 

KLASS: LÄRARE & RESURS:
FA Jessica, Lina, Oya & Lasse
FB Ann Katrin, Hanna & Sanna
1A Camilla (Dina tom 1 oktober) & Jörgen
1B Almasa & Mavinda
2A Therese, Daniel, Mia & Kristina
2B Theres & Ingrid
3A Mayssa & Andreas
3B Rabia & Rayhana
3C Malin & Zubair
4A Malou, Hassan & Sabir
4B Jonas & Yusuf
5A Ida & Mats
5B Jimmy & Marcus
6AB Henrik & Dina
FBK Marielle & Solav
 
ÄMNE: LÄRARE:
Slöjd Ingela & Faisal (& Nazende)
Musik Daniel (& Jocke)
Idrott & Hälsa, Hem- & Konsumentkunskap Angelica
Ma, No, Teknik Chimen
Förstelärare i SVA/Svenska med fokus på läsning och skolbibliotek som en pedagogisk resurs Anki
FRITIDS:

 

 

SERVICEORG:

 

Andreas, Daniel, Denniz, Hassan, Ingrid, Kristina, Mavinda, Sabir, Tanne, Yusuf, Mats, Sanna, Oya, Mia, Nazende, Jocke, Jörgen, Lasse, Marcus, Rayhana, Sainabou, Solav & Zubair

 

Tor (intendent), Roger (Vaktmästare), Mehtap (trivselvärd), Linda (köksansvarig), Rita (skolkök), Rafah (skolkök), Linda V (skoladministratör), Olga (lokalvård), Abhret (lokalvård)

 

ELEVHÄLSA: Erik – Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan

Dounya – Biträdande rektor med ansvar för det pedagogiska

Norma – Skolsköterska

Tikki – Trygghetsansvarig

Toni – Kurator

Semira – Rektor

Max – Skolpsykolog

#ROLIGARERASTER: Tikki, Sainabou, Denniz & Tanne
SKOLLEDNING: Semira – Rektor

Erik – Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan

Dounya – Biträdande rektor med ansvar för det pedagogiska

Pelin Celepli – Fritidsansvarig

Tor Svensson – Intendent

Driss Belhaj – IT-admin

 

Våra fokusområden 2018-2019 – Kunskap, Trygghet & Trivsel

Nu när vi fortsätter vårt arbete på Visättraskolan, så utgår vi ifrån vårt huvudsakliga uppdrag, att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. För att nå dit behöver eleverna känna sig trygga,  och känna att de trivs på Visättraskolan. Därför utgör just Kunskap, Trygghet och Trivsel våra ledord.

Det här är våra fokusområden under det kommande läsåret, och vi kommer på olika sätt arbeta för att utveckla dessa områden.

Kunskap

 • Entreprenöriellt lärande och SYV som en naturlig del av undervisningen.
 • Likvärdighet – Lärande
 • Likvärdighet – Bedömning
 • Matematik och teknik – programmering, tekniska lösningar
 • Extra anpassningar – Individ-anpassning

Trygghet & Trivsel

 • Ökad likvärdighet, Arbetsro för den enskilde eleven
 • Läroplanens del 1 och 2 i undervisningen
 • Ökad digitalisering – möjligheter och risker

Våra fokusområden beskrivs mer i skolans arbetsplan för läsåret 2018-2019 och det går att läsa en analys av läsåret 2017-2018 i Visättraskolans systematiska kvalitetsarbete.

 

Avslutningsvis

När jag klev på uppdraget som rektor på Visättraskolan höstterminen 2013, så var resultaten låga på många områden, och då framför allt sett till våra ledord; Kunskap, Trygghet och Trivsel. Mitt mål har därför varit att få till den bästa arbetsplatsen, så att vi ska kunna erbjuda våra elever en fantastisk skola med hög kvalitet och där eleverna på Visättraskolan lyckas i sitt lärande, och där de trivs och känner sig trygga. En skola att vara stolt över!

Vi har på Visättraskolan ett fantastiskt team! Ett team som hela tiden vill utvecklas och som hela tiden vill lite mer, något som inspirerar och motiverar. Det är en ynnest att få vara med om en sådan här fantastisk utvecklingsresa!

/Semira Vikström #stoltrektor

 

Visättraskolan i media – stolta ögonblick under läsåret!

Visättraskolans filmserie – Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola!

2018-08-14 12.12.55

2018-08-14 09.05.29-1.jpg

 

Annonser

Skadegörelse

Tyvärr har Visättraskolan drabbats av skadegörelse. Man har vid upprepade tillfällen sparkat sönder vattenkranarna så att vattnet sprutar ut över hela skolgården. Så otroligt trist, och helt oacceptabelt.

Det positiva i det negativa är att det varje gång har uppmärksammats av boende i området och av elever. För några veckor sedan var det dessutom en förälder som förhindrade ett inbrott då denne ringde polisen. Fantastiskt!

Vi behöver ert fortsatta stöd! Det är så otroligt viktigt att få stopp på det här. Det är eleverna som drabbas då denna skadegörelse kostar skolan pengar.

Idag fanns det tydliga vittnesuppgifter och en polisanmälan görs i detta nu. Absolut nolltolerans!

Vi vore enormt tacksamma om ni kan fortsätta att hjälpa oss att hålla lite extra koll på vad som händer på skolan nu under kvällar och helger. Prata gärna om detta med era vänner och grannar!

Ser ni något så ring väktaren, vid brott ring polisen.

Numret till väktaren är följande!

Felanmälan dagtid: 08-53532010

Kvällstid/helger: 08-53532207

Stort Tack!!!

Med vänlig hälsning,

Semira Vikström

Rektor

Välkomna till Visättraskolans skolavslutning 2018

Datum: Fredagen den 8 Juni

 

09.00         Eleverna samlas i respektive klassrum

09.10        Vi samlas på den övre skolgården

  • Jocke & Mina hälsar alla välkomna!
  • Eleverna i årskurs 6 gör entré och får rosor från Trygghetsteamet
  • Överlämning av elevrådsklubban
  • Kören sjunger ”En värld av vänner”
  • Rektor delar ut Visättraskolans stipendium till elever i årskurs 6
  • Kören sjunger ”True Colors”
  • Årskurs 6A håller tacktal
  • Årskurs 6B håller tacktal
  • Kören sjunger ”Du gamla du fria”
  • Tack för det här läsåret

10.15         Vi återsamlas i respektive klassrum för gemensam fika och avslut.

11.00         Sommarlovet börjar Fritidshemmet är öppet som vanligt – Lunch för elever inskrivna på fritids

11219021_402776026593196_8157492821048893995_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkera inte på lastkajen!

Hej!

Nästan dagligen ser vi bilar som parkerar på skolans lastkaj, detta trots att jag vid flertal tillfällen informerat er om hur farligt det är. Ställer man bilen på lastkajen så ökar det risken för olyckor och skador. Barnen går bakom bilen, och i många fall ut på gatan för att ta sig förbi. Det här är inte okej!

Vi måste ALLA ta ett ansvar för att våra elever och de boende i Visättra ska kunna passera skolan på ett tryggt och säkert sätt.

Vi måste hjälpas åt! Vänligen påminn de som parkerar på lastkajen om att de INTE får stå där, och ni som blir påminda vänligen förstå att vi gör det för barnens säkerhet.

Tack!

/Semira Vikström