Välkomna till Visättraskolan visar & Ministjärnorna tisdagen den 5 juni 2018!

Visättraskolan har under det här läsåret intensifierat arbetet med våra fasta ämnesövergripande teman, och under den här eftermiddagen kommer du som besökare att på olika sätt få ta del av de teman som klasserna har arbetat med.

Även i år avslutar vi ”Visättraskolan visar” med showen ingen vill missa, Ministjärnorna! I år genomförs showen nere i Fleminghallen, och det blir premiär för alla, elever, personal och besökare. Det kommer bli en superhäftig show med låtar hämtade från 70- och 80-talet.

Som ni förstår är det här en viktig dag för våra elever, så gör ert bästa för att kunna närvara, det betyder mycket! Tack! 🙂

 

Datum: Tisdagen den 5 juni

Tid: 16.30–17.30 Visättraskolan visar

Plats: Respektive klassrum

 

Tid: 17.45–18.45 – Ministjärnorna

Plats: Fleminghallen

 

Hålltider:

09:10        Eleverna i årskurs F-3 börjar
Fritids är öppet som vanligt för inskrivna elever. Eleverna har inte rast här, utan samlas 09.10 i respektive klassrum för att förbereda inför eftermiddagen/kvällen.

 

10.10         Eleverna i årskurs 4-6 börjar
Eleverna samlas i respektive klassrum och förbereder inför eftermiddagen/kvällen.

 

13.10–14.00  Eleverna slutar enligt schema
Elever som är inskrivna på fritids – Är kvar på fritids och äter mellanmål.
Elever som inte är inskrivna på fritids – Är man inte inskriven på fritids, så går man hem efter skolan och kommer sen tillbaks. Vi rekommenderar att barnen som går hem äter ett litet mellanmål innan de kommer tillbaks till skolan. Undantag görs för elever som inte bor i direkt anslutning till skolan, prata då med er klasslärare/mentor.
Eleverna årskurs F-3 följer schemat, årskurs 4-6 slutar senast 14.00.

 

15.30    Eleverna samlas i respektive klassrum
Eleverna samlas i respektive klass för att göra de sista förberedelserna tillsammans med sina lärare, samt äta korv med bröd.

 

OBS! Då denna dag medför att eleverna ges en ledig dag (11 juni), så är närvaro på eftermiddagen/kvällen obligatorisk!

 

16.30–17.30  Visättraskolan visar
Eleverna kommer här på olika sätt presentera vad de har arbetat med under läsåret. Fokus ligger på våra ämnesövergripande teman. Vi kommer bjuda på saft och kaka, ni som föräldrar får ta med fika om så önskas!

Det kommer möjlighet att köpa korv och dryck utanför matsalen mellan 16.15–17.40.

 

17.45–18.45 Ministjärnorna Supershowen ingen vill missa! Eleverna i de olika klasserna har tagit fram olika nummer som vi alla kommer få se för första gången denna kväll. Det är barnens show! Vi kör showen i Fleminghallen i år så att alla ska få plats. Jocke drar igång showen när han märker att alla är på plats.

 

Observera att inga elever ska hämtas för hemgång under pågående show! Tack! 🙂

Om ni har några frågor så ställ gärna dem i kommentarsfältet nedan.

Varmt välkomna!
/Semira Vikström #Stoltrektor

2018-05-01 09.21.03

 

 

 

Annonser

Personalen om att arbeta på Visättraskolan – Medarbetarenkäten 2018

Varje år genomförs en medarbetarenkät i Huddinge kommun. Resultatet är viktigt då det ger oss ett bra underlag för hur vi ska arbeta för att förbättra vår arbetsmiljö för våra medarbetare.

Visättraskolans enkät besvarades av 98 % av våra anställda, något som gör att vi verkligen haft ett tillförlitligt resultat att utgå ifrån. Jag är oerhört stolt över det engagemang som medarbetarna på Visättraskolan visar vid enkäter som dessa. Att man tar sig tiden att besvara enkäten är ett viktigt första steg att ta ansvar för sin egen, och sina kollegors arbetsmiljö! 🙂

Glädjande nog så kan vi se att vi även för 2017 hade ett mycket gott resultat på medarbetarenkäten. Visättraskolan ligger i det övre skiktet för ”prestationsnivå”, vilket talar för att Visättraskolan är en arbetsplats där personalen trivs, mår bra, känner att de utvecklas, vilket i sin tur leder till det finns en stark förändringskraft.

Vi har nu under flera år haft ett stabilt positivt resultat på medarbetarenkäten. En stor framgångsfaktor i detta har varit den låga personalomsättningen. Vi har inte behövt börja om, utan kan fortsätta utveckla verksamheten, men framför allt har vi haft tid och möjlighet för att låta saker ”sätta sig”. Dessutom har vi en personalgrupp som tar ett enormt stort ansvar i det dagliga arbetet, medarbetare som verkligen lever upp till Huddinge kommuns kärnvärden; Driv, Omtänksamhet, Mångfald och Mod.

En annan viktig framgångsfaktor har varit de tydliga förväntningarna, och då utifrån den Pedagogiska plattformen. Plattformens kännetecken ligger till grund för bedömningsunderlaget, för samtliga medarbetare. Vi har exemplifierat plattformens kännetecken, och här kan det se olika ut beroende på uppdrag.

Några andra konkreta exempel som vi ser som bakomliggande faktorer till det goda resultatet är ett tydligt ledarskap och organisation, exempelvis en tydlig rollfördelning och en prioriterad elevhälsa. En tydlig vision utifrån ledorden ”Kunskap, Trygghet & Trivsel”. Visionen visar vägen i det systematiska kvalitetsarbetet och därför är målarbetet känt för alla, något som också syns i resultaten på denna enkät. Vi arbetar hela tiden för att utveckla det kollegiala lärandet, något som gör att man känner att man utvecklas i sitt arbete. Ett annat exempel för lärarnas del är att vi i ännu högre utsträckning arbetar med våra fasta ämnesövergripande teman, teman som man planerar, utvärderar och bearbetar tillsammans, på tid som ledningen organiserar för. Vi har givetvis fortsatta utvecklingsmöjligheter, bland annat att arbeta för att all personal oavsett anställningsform ska känna sig delaktiga.

Visättraskolan har fyra personalgrupper med en ”närmaste chef”;

  • Lärare/Ledning – Semira Vikström
  • Fritidspersonal – Pelin Celepli
  • Elevhälsan/Visstidsanställda – Erik Hall
  • Serviceorganisation – Tor Svensson

Resultatet som presenteras är det sammanställda resultatet för Visättraskolans samtliga personalgrupper.

prestation visättra

Prestationsnivå för hela Visättraskolan ligger på 88,4, vilket är i zon för förändringskraft. Resultatet ligger i nivå med föregående års resultat.

 

 

jämförelse

Här en jämförelse mellan Visättraskolan och Huddinge totalt. De svarta markeringarna anger riktvärdet, högre än riktvärdet är positivt. Detta bortsett från två staplar, Arbetsrelaterad utmattning och Arbetstakt. Arbetsrelaterad utmattning – positivt om den stapeln blir så låg som möjligt. Arbetstakten återkommer vi till längre fram.

Förbättringsområden Visättra

Vi kan här se att alla staplar utom ”Arbetstakt” är gröna. Den orangea stapeln ”Arbetstakt” innebär att arbetstakten är för låg på Visättraskolan.

 

förbättring lärare

Det här är resultatet för lärare och ledning. Vi kan se att här ser arbetstakten ut att vara ännu lägre. Nedan kan ni se vilka frågor som avser den stapeln.

 

arbetstakt

Det är dessa frågor som ger resultatet för stapeln ”Arbetstakt”. Lärarna anger att de har tid att fundera över hur de kan förbättra olika arbetsrutiner, att de har tid att reflektera/tänka igenom utfört arbete, att de har tid att genomföra sina arbetsuppgifter och att de har tid att planera sina arbetsuppgifter i förväg. Att de har tid ger alltså en orange stapel dvs att arbetstakten är för låg. Vi menar att vi har organiserat verksamheten på ett sådant sätt så att tid för planering och reflektion ska finnas. Goda förutsättningar = höga förväntningar!

 

 

 

/Semira Vikström #stoltrektor

Viktiga datum:

Vi börjar närma oss läsårsavslutningen, men i vanlig ordning är det en hel del som händer innan dess. Här kommer en snabb överblick över de sista veckorna på det här läsåret. Det här är aktiviteter som gäller hela skolan, det som gäller för enskilda klasser presenteras i respektive klassblogg.

🙂

Vecka: Datum: Händelse:
18 Måndagen den 30 april LOVDAG
Tisdagen den 1 maj LOVDAG
Fredagen den 4 maj Disco F-3 17.00–20.30
19 Torsdagen den 10 maj LOVDAG
Fredagen den 11 maj LOVDAG
20 Måndagen den 14 maj Eleverna slutar enligt följande pga fortbildning:
F-klass – enligt schema
Årskurs 1 – 13.00
Årskurs 2 – 12.50
Årskurs 3 – 13.10
Årskurs 4 – 13.30
Årskurs 5 & 6 – 13.00
Fritids är öppet som vanligt.
Fredagen den 18 maj Disco 4-6 18.00–21.30
22 Måndagen den 28 maj Eleverna i årskurs 5-6 slutar 13.00 pga betygskonferens
Fredagen den 1 juni Fotbollsturnering 4-6
23 Tisdagen den 5 juni Visättraskolan visar & Ministjärnorna
16.30–17.30 – Visättraskolan visar
17.45–18.45 – Ministjärnorna (Fleminghallen)
Mer information kommer under vecka 19
Onsdagen den 6 juni LOVDAG
Torsdagen den 7 juni Vi börjar 09.00 och slutar enligt följande:
F-klasserna & åk 1 11.30
Åk 2 & 3 12.00,Åk 4-6 12.30
Fredagen den 8 juni Läsårsavslutning
09.00 – Samlas i klassrummet
09.15 – Vi samlas på den övre skolgården 🙂Vi slutar denna fredag då vi måndagen den 11 juni har en ledig dag pga sen kväll den 5 juni, samt en studiedag som valdes att läggas efter avslutningen.

Disco för årskurs F-3 – Fredagen den 4 maj!

Det är discotajm för eleverna i årskurs F-3!!! 🙂

Den här gången får eleverna ta med sig gäster, max två stycken/elev.

Inträde 10:- för både elever, gäster och föräldrar.

 

Har ni några frågor och funderingar så kan ni höra av er till discokungen, Jocke! 🙂

disco låg

Eleverna i årskurs 4-6 har disco fredagen den 18 maj.