Disco för årskurs F-3 – Fredagen den 4 maj!

Det är discotajm för eleverna i årskurs F-3!!! 🙂

Den här gången får eleverna ta med sig gäster, max två stycken/elev.

Inträde 10:- för både elever, gäster och föräldrar.

 

Har ni några frågor och funderingar så kan ni höra av er till discokungen, Jocke! 🙂

disco låg

Eleverna i årskurs 4-6 har disco fredagen den 18 maj.

Annonser

Bilfri vecka 23-27 april

Hej!

Snart är det dags för årets bilfria vecka som i år kommer att pågå vecka 17, den 23-27 april. Veckan syftar till att fler ska ställa bilen och ta sig med gång, cykel eller kollektivtrafik till skolan.

Om fler går och cyklar bidrar det till en bättre och säkrare trafikmiljö kring skolan, färre utsläpp och friskare barn.

För de barn som inte kan gå, cykla eller åka buss till skolan kan föräldrarna lämna barnen en bit från skolan och antingen låta dem gå själva sista biten eller följa med dem. För att ytterligare minska antalet bilar är samåkning ett alternativ också. Ta med fler barn i bilen. Två barn i varje bil halverar antalet bilar!

Vandrande skolbuss. Detta är ett bra tillfälle att prova på att gå i en vandrande skolbuss. Det innebär ett samgående där fler familjer turas om att gå med egna och andras barn till skolan. Hör er för med grannar som har barn i samma skola. Ni kan läsa mer om vandrande skolbuss på http://www.huddinge.se/sakraskolvagar

bilfri vecka bild

 

 

Tikki Stanic – Trygghetsansvarig på Visättraskolan tilldelades stipendiet Ebbas hjärtan <3

Vi startade upp efter påsklovet med att dela ut ett känslosamt stipendium till Tikki Stanic, trygghetsansvarig på Visättraskolan.

Det är stiftelsen Svenska hjärtan som med det här stipendiet vill sätta ljus på goda förebilder. Förebilder som bidrar till att skapa en bättre vardag för många, inte minst de som behandlas illa med mobbing, både fysiskt och psykiskt.

Visättraskolan är en av 8 skolor och föreningar som i år fick dela ut ett stipendium till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund.

Vi fick en fin stund tillsammans. Skolkören med ledning av Jocke och Daniel inledde ceremonin med ”En hel värld av vänner”. Tal av rektor Semira, filmvisning från Svenska hjärtan, prisutdelning, tal av Tikki och där vi sedan avslutade med Lalehs fantastiska ”Goliat”.

 

Här är motiveringen till Tikki:
”Tikki, du har på kort tid blivit en mycket viktig person för både elever och personal på Visättraskolan. Med ett outtröttligt engagemang arbetar du för att hitta nya vägar och metoder i ditt dagliga arbete, hela tiden med fokus på elevens trygghet och trivsel. Med ledning av dig har Trygghetsteamets arbete lyfts till nya höjder, där ni varje vecka tittar på olika insatser som ska främja tryggheten och trivseln på Visättraskolan. Insatsen #roligareraster har kommit att bli en viktig del i Visättraskolans utvecklingsarbete, och insatsen har också inspirerat många skolor i hela landet. Du är prestigelös och delar gärna med dig av dina nya kunskaper och insikter. Du personifierar den förtroendefulla pedagogen, då du alltid utgår från ett salutogent förhållningssätt, elevernas styrkor står i fokus. Du inger trygghet och trivsel, vilket är grundförutsättningarna för att eleverna ska lyckas i skolan. Genom ditt arbete skapar du en bättre vardag för våra elever. Du är en fantastisk förebild, och vi är stolta över att du, Tikki, får ta emot stipendiet, ”Ebbas hjärta”.”

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Här kan ni läsa en intervju med konstnären Lukas Göthman som skapade konstverket som utgjorde diplomet.

Här kan ni läsa en intervju med Tikki på Huddinge.se

Visättraskolan delar ut stipendium till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund

I början på året blev Visättraskolans rektor kontaktad av stiftelsen Svenska Hjärtan. De hade uppmärksammat vårt arbete med trygghet och trivsel, och ville veta mer om vårt arbete för att se om vi skulle vara en passande stipendieutdelare.

Stiftelsen Svenska hjärtan som är till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund, är initierad av Ebbas pappa. Stiftelsen vill uppmuntra barn, ungdomar, lärare och ledare att skapa en bättre vardag för många, inte minst de som behandlas illa med mobbing, både fysiskt och psykiskt. Genom att lyfta fram de individer som får andra att må bättre önskar stiftelsen att minska den psykiska ohälsa som växer enormt. Stiftelsen vill genom att dela ut stipendier runt om i landet hjälpa till att skapa fler förebilder.  Skolor och föreningar kan ansöka om att få dela ut ”Ebbas hjärtan” – ett stipendium på årsdagen av händelsen för att på så vis sätta ljus på de goda förebilderna. Efter att skolan/föreningen godkänts utser de sedan själva vem som ska få ta emot stipendiet.

Visättraskolan är en av 8 skolor och föreningar som i år får dela ut ett stipendium till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund. Utdelningen kommer ske den 9 april 08.40 på Visättraskolan. Efter utdelningen kommer vi här presentera vem som fick stipendiet, samt motivering.

Läs mer på stiftelsens hemsida: http://ebbasminnesfond.se/

Ebba_hearts_bildleft_1000px

Ebba Stefansdotter Åkerlund – Bild publicerad med tillstånd av Svenska Hjärtan